Home คดีครอบครัว สามีมีชู้แล้วมาฟ้องหย่าภริยาได้หรือไม่

สามีมีชู้แล้วมาฟ้องหย่าภริยาได้หรือไม่

2551

คำถาม: สามีมีชู้ แล้วมาฟ้องหย่ากับภริยาได้หรือไม่?
image

คำตอบ: เหตุในการฟ้องหย่าตาม ปพพ มาตรา 1516(1) คือ สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้    ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ชัดแจ้งแล้วว่า ฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้ต้องไม่ใช่ฝ่ายที่มีชู้หรือฝ่ายที่ก่อเหตุฟ้องหย่า  

ฉะนั้นหากสามีเป็นผู้นอกใจไปมีคนใหม่เอง จะมาฟ้องหย่าภริยาของตนไม่ได้ค่ะ

ซึ่งคำว่า “เป็นชู้” หมายถึง การที่ชายไปร่วมประเวณีด้วยเมียเขา และ “มีชู้” หมายถึง การที่หญิงที่มีสามีอยู่แล้วร่วมประเวณีกับชายอื่น

ฉะนั้นหากสามีมีพฤติกรรมชอบไม้ป่าเดียวกัน หรืออุปการะชายอื่นฉันภริยาไม่ว่าชายนั้นจะผ่านการแปลงเพศมาแล้วหรือไม่หรือกรณีภริยาไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงด้วยกัน ย่อมไม่อยู่ในเหตุฟ้องหย่าดังกล่าว และคู่สมรสไม่มีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นหรือหญิงอื่นตามปพพ มาตรา 1516(1)เช่นกัน

หากแต่คู่สมรสสามารถอ้างเหตุการหย่าได้ตาม ปพพ มาตรา 1516(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่วไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับความอับอายขายหน้าอย่างแรง อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้

……………………………………………………………………………………..

BY: MissLadyLawyer (ทนายชีวารัตน์)

ฟ้องรับรองบุตร ฟ้องหย่าแบ่งสินสมรส เรียกค่าเลี้ยงดู เรียกค่าทดแทน พินัยกรรม คดีมรดก ปรึกษา ทนายผู้หญิงเข้าใจผู้หญิง เข้าใจ รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา เป็นกันเอง

โทร 093-8791914 LINE ID;chompoo1103

Facebook Comments