Home ทริบเทคนิค/บทความ แต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ เป็นตำรวจ ผิดอาญา ม.157 ?

แต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ เป็นตำรวจ ผิดอาญา ม.157 ?

3669

judges-gavel

จากกรณีมีข่าวดังว่าจะแต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ เป็นตำรวจ ผิดอาญา ม.157  หรือไม่

กรณีนี้มีความเห็นจาก

นักวิชาการ ชี้ชัด แต่งตั้ง ตั๊น จิตภัสร์ เป็นตำรวจ ผิดอาญา ม.157

“ธนบูลย์ จิรานุวัฒน์” ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฏหมายระหว่างประเทศ แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก”Thanaboon Chiranuvat” กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังดำเนินการรับ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร แกนนำ กปปส. เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

โดยฝ่ายกำลังพล กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำลังประมวลเรื่องเพื่อรับ น.ส.จิตภัสร์เข้าดำรงตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ (191) กองบัญชาการตำรวจนครบาล มียศ ร.ต.ต. มีใจความว่า

เรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรจุคุณตั๊น เป็นตำรวจยศ “ร้อยตำรวจตรี” ในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำได้หรือไม่? แค่ไหน? และเพียงใด?

ผม ขอให้คำตอบโดยสังเขป ตามกฏหมายไทย และ สนธิสัญญาที่ประเทศไทย มีความผูกพันอยู่กับนานาชาติ และ องค์การสหประชาชาติ ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร? ครับ เข้าไปที่ชุมนุมแห่งเสรีภาพ (the Land of liberty )ผมได้เขียนไว้แล้วหลายเดือน ไปไล่อ่านดูเอง

๒.ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องคุณสุเทพฯ กับพวก กระทำการเป็น terrorists เป็นความผิดตามสนธิสัญญาปราบปราม หรือ ขจัดการกระทำอันเป็น terrorists ด้วยการให้เงิน ให้ทอง และ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจการเงิน แก่กลุ่มที่เป็น terrorists

๓. สนธิสัญญานี้ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (นายโคฟี่ อานัน) ในอดีต ขณะดำรงตำแหน่งเป็นเลขธิการใหญ่ ถือสนธิสัญญาฉบับนี้มา ในทำนองเป็นเชิงบังคับประเทศไทย

๔. ในที่สุดประเทศไทย ต้องประกาศเข้าร่วมในสนธิสัญญา และต้องแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฏหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับ การก่อการร้าย และ การกระทำอันเป็นการก่อการร้าย

๕. โดยกระทำการให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา เรียกว่า เป็นการกระทำตามพันธกรณีของสนธิสัญญา (ข้อผูกพันที่ต้องกระทำ หรือ Binding on the Obligation that derived from the Treaty)

๖. เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การไปรับคนที่มีพฤติการณ์เป็น terrorists เข้ามาเป็นตำรวจ ตามวิธีการอันเป็นพิเศษ

๗. จึงทำให้ผบ.ตร.กับพวกกระทำความผิด ตามประมวลกฏหมายอาญา ในเรื่องการก่อการร้าย ต้องถูกกล่าวหาว่า มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา ๑๕๗ โดยแน่ชัด

๘. ซ้ำยังเป็นความผิดตาม (สนธิสัญญา) Convention against Corruption,2000 ที่ประเทศไทย ไปให้สัตยาบันซ้ำเข้าไปอีก

๙. สนธิสัญญาฉบับนี้ ในเวลานี้เป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายภายในของไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ปีค.ศ.๒๐๑๑ หรือ ปีพ.ศ.๒๕๕๔

๑๐. โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ พวกเราช่วยกันสม ณาคุณ ตัวผบ.ตร.ก่อนจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

๑๑. ด้วยการร้องทุกข์ดำเนินคดี และ ส่งเรื่องให้องค์การสหประชาชาติพิจารณา เพราะความผิดในฐาน Corruption ตามสนธิสัญญาที่ประเทศให้สัตยาบันไว้กับนานาชาติ และ องค์การสหประชาชาติ

๑๒. เป็น International Crime ที่โลกมุ่งขจัด และ ปราบปราม มิใช่ไปสนับสนุนส่งเสริม ให้คนร้าย ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ เป็น “เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง” ซ้ำเข้าไปอีก นี่คือความผิดตามกฏหมายไทย โดยแน่ชัด

ล่าสุด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. กล่าวว่า กรณีนี้ได้รับรายงานว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูล ประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเท่านั้นยังไม่เป็นข้อยุติว่าจะบรรจุแต่งตั้งใคร หรือไม่อย่างไร จะต้องรอผลการตรวจสอบคุณบัติต่างๆ ก่อน

ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้นได้

อีกทั้งหากผ่านการพิจารณาของหน่วยงานเหล่านั้นแล้วก็ยังต้องเสนอขออนุมัติขอความเห็นชอบจากตร.อีกด้วย ซึ่ง ตร. โดย สกพ. จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง

 

ข้อมูลจาก   เฟซบุ๊ก Thanaboon Chiranuvat  , http://hilight.kapook.com/view/126682

 

นายเกรียงศักดิ์    นวลศรี  

น.บ   น.บ.ท  วิชาชีพว่าความ   ที่ปรึกษากฎหมาย   และผู้เขียนบทความในเว็บตั๋วทนาย.com

 

Facebook Comments