Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการพร้อมคณะฯ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากคณะผู้ร้องคัดค้าน/ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการพร้อมคณะฯ รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากคณะผู้ร้องคัดค้าน/ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

2414

ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานคณะกรรมการสำนักคดีปกครอง สภาทนายความ พร้อมคณะทำงาน รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากคณะผู้ร้องคัดค้าน/ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มพลังใหม่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่สันติสุข (Imam Perdana)) เพื่อให้ความช่วยเหลือตามกฎหมายต่อไป
วรรณฤดี ลายเมฆ : รายงาน

Facebook Comments