Home คดีครอบครัว “ผัวเมียกัน ไม่จดทะเบียน เรียกค่าทดแทนจากเมียน้อยไม่ได้”

“ผัวเมียกัน ไม่จดทะเบียน เรียกค่าทดแทนจากเมียน้อยไม่ได้”

3947

กรณีมีข้อความในเฟสบุคแชร์กันอย่างแพร่หลายว่า “คนที่เป็นผัวเมียกัน อยู่กินด้วยกัน ถ้าผัวมีเมียน้อย เมียหลวงสามารถเรียกค่าเสียหายได้” ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้นะคะ
image

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1523 วรรค2

สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้

กฎหมายบอกว่า ต้องเป็นสามีภริยากันจึงจะร้องเรียกค่าทดแทนดังกล่าวได้ ฉะนั้นต่อให้เป็นผัวเมียกินอยู่มานานเท่าใด ออกทีวีประกาศให้คนทั้งประเทศรับรู้ หากแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็มิได้ถือว่าเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะ

คำพิพากษาฎีกาที่ 981/2535           การที่จำเลยที่ 2 ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสามีโจทก์อยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน บุตรของโจทก์และจำเลยที่ 1 เคยเห็นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 นอนร่วมเตียงเดียวกัน จำเลยที่ 2 เคยไปบ้านของมารดาจำเลยที่ 1 พร้อมกับจำเลยที่ 1 ในวันเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่  และวันสงกรานต์ มีพฤติการณ์เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปว่ามีความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวต่อกัน การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าว จึงเป็นการแสดงตนโดยเปิดเผยว่าตนมีความสัมพันธ์กับจำเลยที่ 1 ในทำนองชู้สาว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1523 วรรคสอง           แม้โจทก์จะได้ทราบถึงความสัมพันธ์ในทำนองชู้สาวของจำเลยทั้งสอง ตั้งแต่กลางปี 2525 ก็ตาม  แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังเกิดขึ้ออยู่ต่อมามิได้หยุดการกระทำและสิ้นไป  จนถึงปี 2528 ฉะนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเรียกค่าทดแทนภายในปี 2528  คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1529

ฉะนั้น  อ่านแล้วช่วยกันแชร์กันด้วย จะได้แก้ความเข้าใจผิด ให้ถูกต้องเสียใหม่ “ผัวเมียกัน ไม่จดทะเบียน เรียกค่าทดแทนไม่ได้ค่ะ”

BY MissLadyLawyer

มีปัญหาครอบครัว ปรึกษาทนายชีวารัตน์ 093-8791914

Facebook Comments