Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ โทษประหารชีวิต สามารถขอทุเลาการบังคับได้หรือไม่ ?

โทษประหารชีวิต สามารถขอทุเลาการบังคับได้หรือไม่ ?

5409

ประหารชีวิต
ถาม โทษประหารชีวิต สามารถขอทุเลาการบังคับได้หรือไม่ ?
คำตอบ

การขอทุเลาการบังคับโทษ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่บังคับตามคำพิพากษายังไม่บังคับโทษตามคำพิพากษาชั่วคราว เพราะมีเหตุตามกฎหมายกำหนดให้ทุเลาการบังคับได้ ซึ่งโทษที่จะสามารถทุเลาได้มี ๒ ประเภท ๑.โทษประหารชีวิต จะทุเลาได้ระหว่างรอผลการยื่นจออภัยโทษ หรือ จำเลยมีครรภ์ หรือ วิกลจริต ๒.โทษจำคุก กรณีจะทุเลาได้ในกรณีที่จำเลยวิกลจริตหรือเกรงว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตถ้าต้องจำคุก จำเลยมีครรภ์ หรือคลอดบุตรยังไม่ถึงสามปี และต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น เห็นไหมครับ

แม้ศาลฎีกาจะตัดสินคดีถึงที่สุดแล้ว ก็ยังมีทางเดินให้เลือก แต่ถ้าที่ดีที่สุดคือ อยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนเป็นคนดีครับ
มีปัญหาคดีความปรึกษาทนายกฤษดา 0999170039

Facebook Comments