Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ผู้เสียหายคดีกระทำชำเรา ไม่มาเบิกความต่อศาลเพราะอาย เป็นผลดีหรือผลเสียกับคดี

ผู้เสียหายคดีกระทำชำเรา ไม่มาเบิกความต่อศาลเพราะอาย เป็นผลดีหรือผลเสียกับคดี

2984

กระทำชำเรา

คำถาม

ผู้เสียหายคดีกระทำชำเรา ไม่มาเบิกความต่อศาลเพราะอาย เป็นผลดีหรือผลเสียกับคดี ?

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

           คำพิพากษาฎีกาที่  7103 /2556  โจทก์ไม่นำตัวผู้เสียหายมาเบิกความต่อศาล จำเลยทั้งสามย่อมไม่มีโอกาสถามค้าน เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่กระจ่างแก่ศาลได้ ทั้งเหตุที่โจทก์ไม่นำตัวผู้เสียหายมาเบิกความ เพราะผู้เสียหายไม่ประสงค์มาเบิกความเนื่องจากอาย และไม่อยากเอาความแก่ผู้ใด โจทก์จึงแถลงหมดพยาน  เชื่อได้ว่าผู้เสียหายยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในวิสัยที่โจทก์จะสามารถติดตามตัวผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยานได้แต่หาได้ดำเนินการไม่  จึงมิใช่กรณีที่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้เห็นได้ยิน หรือทราบข้อความที่เกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ แม้โจทก์จะมีจ. ที่ทราบเหตุการณ์จากผู้เสียหาย และพนักงานสอบสวนที่เบิกความยืนยันตามเหตุการที่ได้ทราบจากผู้เสียหาย ซึ่งล้วนเป็นพยานบอกเล่า  เมื่อจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธพยานหลักฐานของโจทก์ย่อมไม่พอให้รับฟังลงโทษจำเลยทั้งสามได้

สรุป

หากผู้เสียหายไม่มาเบิกความย่อมเป็นผลเสียโดยตรงต่อคดี ตามประมวลกฎมหายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3

มีีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039

IMG_0548-0

Facebook Comments