Home ข่าวสารสภาทนายความ บรรยากาศอบรมผู้ช่วยทนายความอาสาฯ (7/8/2561)

บรรยากาศอบรมผู้ช่วยทนายความอาสาฯ (7/8/2561)

3319

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในโครงการอบรมผู้ช่วยทนายความอาสาฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจผู้ที่มาเข้าอบรมฯ ในครั้งนี้ สำหรับหัวข้อในวันนี้ จะเป็นการบรรยายเรื่อง ศิลปะการว่าความ โดยวิทยากรในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ / ประธานที่ปรึกษาสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย และนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย.

Facebook Comments