Home ทั้งหมด ผิดสัญญาเล่นแชร์ แชร์ออนไลน์ อายุความฟ้องกี่ปี

ผิดสัญญาเล่นแชร์ แชร์ออนไลน์ อายุความฟ้องกี่ปี

4020

ผิดสัญญาเล่นแชร์ อายุความกี่ปี

คดีนี้ โจทก์ฟ้องว่า ในระหว่าง พ.ศ. 2501-2502 นางสอิ้งมาศกระบวนรัตน์ จัดให้มีการเล่นแชร์เปียหวยขึ้น โดยนางสอิ้งมาศเป็นนายวงแชร์ จำเลยที่ 1 ได้เข้าร่วมเล่นแชร์กับนางสอิ้งมาศ รวม 7 วงและจำเลยที่ 1 ได้เปียแชร์ไปทั้ง 7 วง แล้วได้ทำใบรับเงินให้นางสอิ้งมาศไว้เป็นหลักฐาน จำเลยที่ 1 ได้ขาดส่งเงินค่าแชร์ให้แก่นางสอิ้งมาศ ซึ่งนางสอิ้งมาศในฐานะนายวงแชร์จำต้องออกเงินค่าหุ้นแชร์แทนจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 25,895 บาท จำเลยที่ 1 เป็นภรรยาจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 รู้เห็นยินยอมและให้สัตยาบันในการเล่นแชร์จึงเป็นหนี้ร่วมนางสอิ้งมาศได้ทวงถามแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยนางสอิ้งมาศขอดอกเบี้ยร้อยละ 7 เศษหนึ่งส่วนสองต่อปีเป็นเวลา 5 ปีรวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระให้แก่นางสอิ้งมาศทั้งสิ้น 35,600 บาท ต่อมานางสอิ้งมาศได้โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้สินรายนี้ให้แก่โจทก์ โดยโจทก์และนางสอิ้งมาศได้บอกกล่าวการโอนหนี้ให้จำเลยทราบแล้ว โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์แต่จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 35,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่าเป็นสามีภรรยากันจริง แต่จำเลยที่ 2 ไม่รู้เห็นในการที่จำเลยที่ 1 เล่นแชร์ อีกทั้งไม่เคยให้สัตยาบันในการเล่นแชร์ จำเลยที่ 2 เพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อโจทก์ฟ้อง จึงขอบอกล้างนิติกรรมโดยคำให้การนี้ ระหว่าง พ.ศ. 2501 จำเลยที่ 1 เล่นแชร์ 2 วง จำเลยที่ 1 ประมูลแชร์ทั้งสองวงได้ และก็ได้ส่งเงินค่าแชร์ให้แก่นางสอิ้งมาศทุกเดือนจนหมดสิ้น จึงไม่มีหนี้สินต่อกันหนี้ที่โจทก์ฟ้องเกิดขึ้นเกินกว่า 10 ปี ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ก่อนสืบพยานโจทก์จำเลยแถลงรับว่าได้รับคำบอกกล่าวเรื่องโอนหนี้รายนี้จากทนายโจทก์แล้วจริง และรับด้วยว่าจำเลยได้เป็นผู้เล่นแชร์ตามฟ้องโจทก์จริง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า กรณีต้องใช้อายุความ 10 ปี และฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความจำเลยที่ 1 ค้างส่งค่าแชร์จริง และจำเลยที่ 2ได้ให้สัตยาบันแล้ว จึงเป็นหนี้ร่วม พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 25,566 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกายกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นวินิจฉัย เห็นว่า คดีนี้เป็นเรื่องเล่นแชร์กัน และในการประมูลหรือเปียแชร์นั้น ผู้ประมูลได้จะต้องทำหลักฐานเป็นใบรับเงินยืมหรือใบรับเงินฝากให้ไว้แก่หัวหน้าวง หาได้มีการกู้ยืมเงินหรือฝากเงินกันจริงไม่ และผู้ประมูลได้ก็จะต้องส่งเงินค่าแชร์เป็นรายเดือนทุกเดือนไป แม้หัวหน้าวงที่ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าแชร์ให้แก่ผู้เล่นซึ่งเป็นลูกวงของตน ในกรณีที่ผู้เล่นผู้ใดไม่ส่งเงินค่าแชร์ ก็ต้องส่งใช้แทนเป็นรายเดือนเหมือนกัน ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าหนี้เงินค่าเล่นแชร์ของจำเลยในคดีนี้ก็คือหนี้เงินค้างจ่ายจากการเล่นแชร์ซึ่งมีกำหนดการจ่ายเงินคืนเป็นระยะเวลาเป็นเดือน ๆ นั้นเอง สิทธิเรียกร้องเงินค่าจ่ายที่มีกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166กำหนดไว้ว่ามีอายุความเพียง 5 ปีเท่านั้น จำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าแชร์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2502 (โจทก์เพิ่งมาฟ้องเมื่อ พ.ศ. 2512) จึงเป็นหนี้ที่ค้างเกินกว่า 5 ปี ดังนี้ หนี้ที่นางสอิ้งมาศโอนให้โจทก์จึงเป็นหนี้ที่ขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

สรุปอายุความฟ้องคดี 5ปี ตาม 193/33

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments