Home คดีครอบครัว อัพภาพโซเชียลกับเด็กนั่งดริ้ง(หรือหญิงบริการ) ฟ้องหย่าได้หรือไม่

อัพภาพโซเชียลกับเด็กนั่งดริ้ง(หรือหญิงบริการ) ฟ้องหย่าได้หรือไม่

5977

คำถาม

อัพภาพโซเชียลกับเด็กนั่งดริ้ง(หรือหญิงบริการ) ฟ้องหย่าได้หรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

เทียบเคียงกับคำพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๘๙/๒๕๓๘

จำเลยเป็นข้าราชการระดับ ๓ มีโจทก์เป็นภริยาอยู่แล้ว การเที่ยวเตรีกับหญิงบริการทั่วไปจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังในลักษณะที่เหมาะสมมิดชิด ฉะนั้นการที่จำเลยเที่ยวเตรีในลักษณะลวนลามก่อลามกอนาจารที่จำเลยกับหญิงบริการไว้จำเลยย่อมเล็งเห็นว่าเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจจากจะทำให้คนเห็นภาพนี้แล้วดูถูกเหยียดหยามตัวจำเลยเองแล้ว ยังทำให้คนที่เห็นภาพนี้นึกถึงโจทก์ซึ่งเป็นภริยาจำเลยที่น่าอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงและถูกดูถูกเกลียดชังด้วย การกระทำของจำเลยเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) (ก)และ(ข)

สรุป ฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ (๒) (ก)และ(ข)

 

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

089-142-7773  ID LINE: @Lawyers.in.th

 

Facebook Comments