Home คดีครอบครัว สามีพาสาวเข้าม่านรูด ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าหรือไม่

สามีพาสาวเข้าม่านรูด ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าหรือไม่

14241

คำถาม

พาสาวเข้าม่านรูด ถึงสองครั้ง ถือเป็นเหตุฟ้องหย่าหรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 391/2538 วินิจฉัยไว้ดังนี้ การที่จำเลยทั้งสองพากันเข้าไปในโรงแรมโรสทาวน์ ซึ่งเป็นโรงแรมม่านรูดในวันที่ ๑๑ และวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ จะให้รับฟังเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากไปร่วมประเวณีกัน มิฉะนั้นแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จำเลยทั้งสองคนพากันเข้าไปในสถานที่เช่นนั้นถึงสองครั้งสองคราว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นชู้กับจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าได้

สรุป ฟ้องหย่าได้

มีปัญหาเกี่ยวกับคดีครอบครัวปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 0999170039

 

 

Facebook Comments