คำพิพากษาฎีกาที่ 5009/2562

จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยจากการตั้งครรภ์ของโจทก์ตามความรู้ความสามารถโดยปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและเหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์และเมื่อจำเลยที่ 2 ได้แจ้งข้อมูลและทางเลือกในการรักษาภาวะเนื้องอกที่มดลูกตามมาตรฐานของการรักษาให้แก่โจทก์โดยถูกต้องก่อนที่โจทก์จะตัดสินใจให้ความยินยอมในการรักษาด้วยวิธีตัดมดลูกถือว่าการที่จำเลยที่ 2 ตัดมดลูกของโจทก์ออกตามความยินยอมให้รักษาของโจทก์ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

สรุป ความยินยอมไม่เป็นละเมิดและการให้ความยินยอมนั้นจะให้โดยตรงหรือโดยปริยายก็ได้ เช่น การยินยอมให้แพทย์รักษา เป็นต้น

ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments