Home คดีอาญา ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน้า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ ผิดอาญาหรือไม่

ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน้า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ ผิดอาญาหรือไม่

4488

 

คำถาม

ออกเช็คเพื่อประกันการจ่ายค่านายหน่า ไม่ใช่เพื่อการชำระหนี้ ไม่มีความผิดทางอาญา

คำตอบ

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๑/๒๕๐๖

จำเลยออกเช็คให้โจทก์เป็นหลักฐานป้องกันการโกงค่านายหน้า โดยตกลงกันว่าถ้าการซื้อขายที่ดินไม่สำเร็จก็เป็นอันยกเลิกเช็ค ต่อมาไม่มีการซื้อขายที่ดินกัน นายหน้าก็ไม่มีสิทธิได้รับค่านายหน้า เช็คพิพาทต้องยกเลิกตามข้อตกลง จำเลยผู้ออกเช็คจึงไม่มีความผิดทางอาญา

มีปัญหาคดีเช็คปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0999170039 0891427773

Facebook Comments