Home คดีแพ่ง เจ้าหนี้ขออายัดเงินเดือนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่พอชำระหนี้ หนี้เป็นอันขาดอายุความหรือไม่

เจ้าหนี้ขออายัดเงินเดือนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่พอชำระหนี้ หนี้เป็นอันขาดอายุความหรือไม่

21243

คำถาม 

เจ้าหนี้ขออายัดเงินเดือนเกิน 10 ปี แต่ยังไม่พอชำระหนี้ หนี้เป็นอันขาดอายุความหรือไม่

คำตอบ กรณีเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ที่ ๑๒๑๖/๒๕๕๖ การที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำส่งเงินเดือนของจำลยทั้งสองตามคำสั่งอายัดให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีต่อเนื่องมาโดยตลอดแม้จะล่วงพ้นระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๗๑ แต่การบังคับคดียังไม่แล้วเสร็จต้องถือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับคดี สิทธิของโจทก์ในการดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองซึ่งได้ร้องขอให้บังคับคดีตมบทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อไป จนกว่าการบังคับคดีจำเสร็จสิ้น จำเลยที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจขอให้เพิกถอนการบังคับคดี

สรุปสามารถอายัดสิทธิเรียกร้อดังกล่าวต่อไปได้ ไม่ขาดอายุความ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

Facebook Comments