Home คดีอาญา รถยนต์ของกลางที่ตำรวจยึดไว้ ต่อมาทรัพย์สินหรืออะไหล่สูญหาย ตำรวจต้องรับผิดหรือไม่

รถยนต์ของกลางที่ตำรวจยึดไว้ ต่อมาทรัพย์สินหรืออะไหล่สูญหาย ตำรวจต้องรับผิดหรือไม่

15627

เป็นปัญหากันเยอะมาก โดยเฉพาะในการจับกุมคดียาเสพติดตาม พรบ.มาตรการต่อมาแล้วปรากฎว่า ทรัพย์สิน ล้อแม็กหรืออะไหล่สูญหายขณะเก็บไว้ในที่เก็บรักษาของกลาง ต่อมาปรากฎว่ามีคนร้ายลักเอาทรัพย์สินหรือรถยนต์ไป เจ้าพนักงานตำรวจต้องรับผิดหรือไม่

ศาลฎีกาเคยพิพากษาตัดสินกรณีดังกล่าวไว้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3015/2530

จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานสอบสวนยึดรถยนต์ของโจทก์มาเก็บรักษาไว้เป็นของกลาง ย่อมมีหน้าที่เก็บรักษารถยนต์ดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัย ทั้งต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรมิให้รถยนต์ดังกล่าวและอุปกรณ์ต้องสูญหายหรือเสียหายการที่จำเลยที่ 2 นำรถยนต์ดังกล่าวไปจอดไว้ริมถนนนอกเขตสถานีตำรวจและไม่จัดให้มีผู้ดูแลรักษา แม้จะมีระเบียบกรมตำรวจระบุให้ผู้บังคับกองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้เก็บรักษาของกลาง ก็เป็นระเบียบภายในกรมตำรวจทั้งไม่มีข้อความระบุให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้น เมื่ออุปกรณ์รถยนต์ดังกล่าวหายไปจึงเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์
จำเลยที่ 2 เป็นข้าราชการในสังกัดกรมตำรวจ จำเลยที่ 1 ย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 76 เมื่อจำเลยที่ 2 กระทำตามหน้าที่และทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จำเลยที่ 1 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 รับผิดต่อโจทก์.

สรุปแล้วเจ้าหนักงานตำรวจพนักงานสอบสวนต้องร่วมรับผิดฐานกระทำละเมิด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments