Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 กรณีผู้ที่เคยสมัครอบรม (นักศึกษาเก่า) ทางไปรษณีย์ (เรียงอักษร)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 กรณีผู้ที่เคยสมัครอบรม (นักศึกษาเก่า) ทางไปรษณีย์ (เรียงอักษร)

7103

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความ รุ่น 49 กรณีผู้ที่เคยสมัครอบรม (นักศึกษาเก่า)
ทางไปรษณีย์ (เรียงอักษร)

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

***ในกรณีที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ใช้ประกาศหน้าที่มีรายชื่อผู้สมัคร ขีดเส้นใต้ใช้คู่กับบัตรประชาชนเข้าสอบได้***

Facebook Comments