Home ข่าวสารสภาทนายความ ผจก.แข่งขันฟุตบอล 19th Mundiavocat เข้าพบสภาทนายความ

ผจก.แข่งขันฟุตบอล 19th Mundiavocat เข้าพบสภาทนายความ

3707

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสภาทนายความ ชั้น 3 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และนายนันทกร ไกรฤกษ์ กรรมการกองทุนบุตรธิดาฯ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ ให้การต้อนรับ Mr.Pierre Lusinchi ผู้จัดการการแข่งขันฟุตบอล 19th Mundiavocat ณ ประเทศสเปน ซึ่งทางผู้จัดการแข่งขันได้เล็งเห็นความสำคัญของทนายความทั่วโลกโดยเฉพาะทนายความไทย จึงขอความร่วมมือในการส่งทีมฟุตบอลของทนายความไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงที่จะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน Football Asialawyer 2019

Facebook Comments