Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

5916

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล ประธานกรรมการมรรยาททนายความ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด โดยมีนายคณิต วัลยะเพ็ชร์ กรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด/อดีตรองประธานมรรยาททนายความ เป็นผู้มอบอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง แก่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยแบ่งเป็นใช้ในส่วนงานสภาทนายความจำนวน 10 เครื่อง และในส่วนสำนักงานมรรยาททนายความอีกจำนวน 10 เครื่อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพให้แก่สภาทนายความ ในการบริการแก่สมาชิกทนายความและประชาชน.

Facebook Comments