Home ข่าวสารสภาทนายความ การอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 47 (20/12/2560)

การอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 47 (20/12/2560)

5474

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 47 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 2/2560 โดย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ กล่าวเปิดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ต่อมาเวลา 09.15 น. เป็นการอบรม หัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระพรพล ปสนฺโน เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก จากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นการอบรม หัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 2,059 คน.

Facebook Comments