Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

6614

ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นทนายความอาสาให้คำปรึกษากฎหมาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

เลื่อนเป็นวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการสภาทนายความ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments