Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ เข้าพบอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2545

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 เข้าพบ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้นายกสภาทนายความได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรแก่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561.

Facebook Comments