Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของทนายความ อำนวย สระแก้ว

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของทนายความ อำนวย สระแก้ว

2490

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ และนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายดอกรัก สระแก้ว บิดาของทนายความ อำนวย สระแก้ว ณ วัดนาใหม่ทุ่งพรึ้ม ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.

Facebook Comments