Home ข่าวสารสภาทนายความ บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล LAWYER’S CUP ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล LAWYER’S CUP ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ

2333

วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในการมอบเหรียญและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกรรมการบริหาร, กรรมการสภาทนายความ และประธานสภาทนายความจังหวัด ร่วมแสดงความยินดี สำหรับทีมที่ได้ชนะเลิศได้แก่ ทีม Lawyer All Star ที่ชนะทีมทนายกรุงเทพไปได้ 6-0 ส่วนทีมที่ได้อันดับที่ 3 ได้แก่ทีมทนายความภาค 7 A โดยการแข่ง LAWYER’S CUP ครั้งที่ 21 ครั้งถัดไป จะไปจัดในพื้นที่ภาค 3 จังหวัดอุบลราชธานี.

Facebook Comments