Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมกันรับคำร้องจากตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนบางกระเจ้า กรณีได้รับผลกระทบจากจุดขึ้นลง โครงการทางยกระดับช่วงสมุทรปราการ – สมุทรสาคร กม. 37-300

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ ร่วมกันรับคำร้องจากตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนบางกระเจ้า กรณีได้รับผลกระทบจากจุดขึ้นลง โครงการทางยกระดับช่วงสมุทรปราการ – สมุทรสาคร กม. 37-300

3097

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ, น.ส. อรนุช คงช่วย ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ, นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร รองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ, กรรมการและที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง สภาทนายความ และกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ร่วมกันรับคำร้องจากตัวแทนชาวบ้าน ชุมชนบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กรณีได้รับผลกระทบจากจุดขึ้นลง โครงการทางยกระดับช่วงสมุทรปราการ – สมุทรสาคร กม. 37-300 ซึ่งสภาทนายความได้รับคำร้องไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อจะดำเนินการต่อไป.

Facebook Comments