Home ข่าวสารสภาทนายความ คณะผู้บริหารสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ และพนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ

คณะผู้บริหารสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ และพนักงานฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ

2878

ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นางสาวอรนุช คงช่วย ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ, นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร รองประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ และกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดาท่านเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ณ วัดปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วรรณฤดี ลายเมฆ เลขานุการอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ : รายงาน

Facebook Comments