Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ลูกหนี้นอกระบบ

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ลูกหนี้นอกระบบ

1519

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุ มาทำพิธีเพื่อเป็นศิริมงคล โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม, พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย, คณะผู้บริหารสภาทนายความ, คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย, กรรมการสภาทนายความ ร่วมในพิธี.

Facebook Comments