Home ข่าวสารสภาทนายความ ผอ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันทนายความ 2561

ผอ.สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันทนายความ 2561

1157

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้การต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้จาก พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันทนายความ 2561 และในโอกาสการเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ลูกหนี้นอกระบบ.

Facebook Comments