Home ข่าวสารสภาทนายความ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี งานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี

มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี งานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี

2431

วันที่ 23 มีนาคม 2561 : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมกันรับมอบของที่ระลึกในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร/สุวรรณา วงเวียน รายงาน

Facebook Comments