Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

สภาทนายความ ให้การต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์

3574

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย , นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีถูกกลุ่มบริษัทผู้จำหน่ายปุ๋ยฟ้องดำเนินคดี จำนวน 222 ราย ซึ่งมีตัวแทนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 5 อำเภอ คือ อำเภอหนองกี่, อำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอนางรอง, อำเภอปะคำ และอำเภอหนองหงส์ จำนวน 222 ราย ถูกบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยเป็นโจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดี ต่อศาลจังหวัดนางรอง รวมทั้งสิ้น 88 คดี โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องรวมทั้งสิ้น 40,378,000 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ ได้มีมติรับเป็นคดีช่วยเหลือ ตามคำสั่งที่ 2/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เพื่อเข้ารับเป็นทนายว่าต่างแก้ต่างให้ชาวบ้านทั้ง 222 ราย ที่ตกเป็นจำเลยในชั้นศาล โดยมี นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานคณะทำงาน, นายโชติวุฒิ เขียนนิลศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะทำงาน/ผู้ประสานงาน

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาศาลจังหวัดนางรอง ได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 222 คน มีเนื้อหาโดยสรุปว่า โจทก์กับจำเลยทั้งหมดไม่มีนิติสัมพันธ์กันจึงพิพากษายกฟ้อง.

Facebook Comments