Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3)

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3)

3520

ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมร่วมผู้นำกรุงเทพมหานคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมืองรุ่น 3) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร /สุวรรณา วงเวียน รายงาน

Facebook Comments