Home คดีครอบครัว ผัวนำเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน มีบุตรด้วยกันและให้ใช้นามสกุล ถือเป็นเหตุหย่าที่ฟ้องร้องคดีได้หรือไม่

ผัวนำเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน มีบุตรด้วยกันและให้ใช้นามสกุล ถือเป็นเหตุหย่าที่ฟ้องร้องคดีได้หรือไม่

8436

คำถาม

ผัวนำเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้าน มีบุตรด้วยกันและให้ใช้นามสกุล ถือเป็นเหตุหย่าที่ฟ้องร้องคดีได้หรือไม่ 

คำตอบเคยมีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2561/2561

แม้จะฟังได้ว่าข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเหตุหย่าตามกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ได้ให้อภัยในการกระทำของจำเลยแล้ว สิทธิฟ้องหย่าของโจทก์ย่อมหมดไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 1518

โจทก์นำ จ.มาอยู่ในบ้านโจทก์และอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาจนมีบุตรด้วยกัน 1 คน โดยโจทก์ให้ใช้นามสกุลของโจทก์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภรรยา เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ให้อภัยในการกระทำของโจทก์ จำเลยจึงมีเหตุฟ้องหย่าโจทก์ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา1516 (1)

เหตุแห่งการหย่าเป็นความผิดของโจทก์ฝ่ายเดียว ทั้งจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรโดยโจทก์เคยให้เงินจำเลยเป็นค่าใช้จ่าย การที่โจทก์หย่ากับจำเลยทำให้จำเลยยากจนลง จำเลยจึงมีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพจากโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1526

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

089-1427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments