Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการด้านชำระทางการเงิน ระหว่าง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการด้านชำระทางการเงิน ระหว่าง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

4238

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ, คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และคุณภัททิยา ภาชนะทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการด้านชำระทางการเงิน ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยมีนายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการ, นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และนางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ประกอบด้วย

  1. ค่าธรรมเนียม สำนักงานทะเบียน ได้แก่ ค่าเปลี่ยนบัตรประเภทตลอดชีพ, ค่าต่อใบอนุญาตว่าความประเภทสองปี, ค่าหนังสือรับรองทนายความ
  2. ค่าธรรมเนียม สำนักงานทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ได้แก่ ค่าต่ออายุการขึ้นทะเบียน, ค่าขึ้นทะเบียนใหม่
  3. ค่าธรรมเนียม สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ได้แก่ ค่ารักษาสถานภาพ, ค่าสมัครอบรมกรณีนักศึกษาเก่า, ค่าสมัครนักศึกษาใหม่, ค่าจองชีทคำบรรยาย
  4. ค่าการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ

โดยสมาชิกทนายความและนักศึกษา สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ.

Facebook Comments