Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ กรณีบุตรสาวได้เสียชีวิตบนรถตู้รับส่งนักเรียน

ขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ กรณีบุตรสาวได้เสียชีวิตบนรถตู้รับส่งนักเรียน

2124

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นางสาวรัตนา นครโสภา ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ ในกรณีที่บุตรสาวของตนเอง ได้เสียชีวิตบนรถตู้รับส่งนักเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 หลังจากที่ได้ฟ้องคดีต่อศาลให้คู่กรณีต่างๆ รับผิดชอบจนศาลสมุทรปราการ มีคำพิพากษา ให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหาย หลังจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่า ไม่สามารถบังคับคดีตามคำพิพากษาได้ จึงประสงค์ให้สภาทนายความ ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการบังคับคดี เนื่องจากปัจจุบัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ.

Facebook Comments