Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม น.ส.ชารี่ สดเมือง

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม น.ส.ชารี่ สดเมือง

2572

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน พร้อมด้วย นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และพนักงานสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นางสาวชารี่ สดเมือง หัวหน้างานสำนักงานนายกและคณะกรรมการสภาทนายความ ณ ศาลา 3 วัดเกิดการอุดม ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Facebook Comments