Home คดีอาญา คดีอาญาจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งเสมอไปหรือไม่

คดีอาญาจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งเสมอไปหรือไม่

2755

คดีอาญาจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว

ศาลจะต้องลดโทษให้กึ่งหนึ่งเสมอไปหรือไม่

ป.อ.มาตรา 78 นั้นถือเป็นบทบัญญัติที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ หาใช่บทบังคับ ที่ศาลจะต้องลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดเพราะมีเหตุบรรเทาโทษเสมอไปไม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 10319/2558

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เป็นบทบัญญัติในการใช้ดุลพินิจของศาลในการลงโทษให้เหมาะสม แก่พฤติการณ์ของผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลไป

หาใช่บทบังคับที่พึงจะต้องลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิด เพราะมีเหตุบรรเทาโทษเสมอไปไม่

การที่จำเลยที่ 1 กับพวกนำยาแลนเนต (ยาฆ่าแมลง)ใส่ในผลมะละกอให้ช้างกินเพื่อให้ช้างได้รับสารพิษ ในขณะที่ช้างยังไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันใช้เลื่อยเหล็กตัดงาของช้าง

จึงเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (1) (11) วรรคสองประกอบมาตรา 336 ทวิ และเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง โหดเหี้ยมทารุณ ไร้มนุษยธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง การที่ศาลล่างทั้งสองไม่ลดโทษให้แก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว

สรุป การที่จำเลยรับสารภาพในคดีอาญา ศาลไม่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเสมอไป เพราะเป็นดุลยพินิจของศาล ไม่ใช่บทบังคับของกฎหมาย

มีปัญหาคดีความ

ปรึกษาคดีทีมทนายอธิป 091 712 7444

 

Facebook Comments