Home ข่าวสารสภาทนายความ นักศึกษา มรภ.พระนคร ดูงานสภาทนายความ

นักศึกษา มรภ.พระนคร ดูงานสภาทนายความ

2312

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.

Facebook Comments