Home ข่าวสารสภาทนายความ ตัวแทนชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

ตัวแทนชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

2596

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความชั้น 4  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย จากตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายในพื้นที่ ตำบลกุดเรือดำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน จากกรณีถูกหลอกลวงให้เข้าร่วมลงทุน หรือถือหุ้นในโครงการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีฐานะ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกก่อน โดยเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนมาก แต่ผู้ร้องไม่เคยได้รับเงินค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางสภาทนายความได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายต่อไป.

Facebook Comments