Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน

5687

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าอบรม : Download

 

Facebook Comments