Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้สมัครทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ

6241

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ

วันและเวลาสอบ : วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ

Facebook Comments