Home ข่าวสารสภาทนายความ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว

2661

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย 1. Dr.Chomkham  Boupphalivanh , Director-General of the Justice System Promotion Department, MOJ,Lao PDR. 2.Mr.Vikone Bounvilay, Deputy Director-General of the Justice System Promotion Department, MOJ,Lao PDR. 3.Mr.Vilaxay Xongvilay, Head of Legal Aid Clinic, Lao Bar Association, Lao PDR. และ ตัวแทนจาก มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) สำนักงานประเทศลาว เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนยุติธรรม ณ ห้องรับรองชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร.

Facebook Comments