Home ข่าวสารสภาทนายความ เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

1448

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันและสถานที่อบรม : วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง PV.202 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

Facebook Comments