Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ

นายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ

2725

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ลวด รังสุวรรณ์ มารดานายเกษม รังสุวรรณ์ เหรัญญิกสภาทนายความ ณ วัดบ้านปราสาท อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

Facebook Comments