Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา เพื่อเตรียมความในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

6619

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา  เพื่อเตรียมความในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รุ่นที่ 1

Facebook Comments