Home ข่าวสารสภาทนายความ กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ศรีสมาน ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ศรีสมาน ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

3179

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายเสาวภักดิ์  สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวเสาวรียา  ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย จากกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านพฤกษา วิลล์ ศรีสมาน จำนวน 7 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเสียหายบ้านชำรุด จากโครงการบำบัดน้ำเสียหรือโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้น และได้ทำการสอบข้อเท็จจริงตัวแทนกลุ่มสมาชิกดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Facebook Comments