Home บทความและงานวิจัย เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์เพี้ยน ฟอร์มแตก

เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์เพี้ยน ฟอร์มแตก

51612

เรื่อง เทคนิคการแก้ปัญหาไฟล์ word ที่เป็นแบบพิมพ์ เพี้ยน หรือ ฟอร์มแตก

โดย คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศสภาทนายความฯ

กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทนายความที่รักทุกท่าน ในยุคสมัยที่ทนายความปัจจุบัน ต้องข้องเกี่ยวและเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีที่มีมานานสักพักหนึ่งแล้วนามว่า”คอมพิวเตอร์ ”

ที่มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำแบบพิมพ์คำคู่ความที่ทนายความทุกท่านต้องเกี่ยวข้องเพื่อจัดทำไปยื่นต่อศาล เพื่อช่วยให้สวยงาม สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งทางสภาทนายความฯ ในส่วนของคณะกรรมการเทคโนโลยี และทางศาลยุติธรรมได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงและดาว์นโหลดแบบพิมพ์ในรูปแบบ A4 ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่เมื่อก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ใช้แบบฟอร์มทุกท่านก็ปรับเปลี่ยน (หากยังไม่มีคลิก Download)

 

 

ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบกับปัญหาน้อยมาก ซึ่งมีบ้างที่ เกิดปัญหาเล็กน้อยฟอร์มแตก แบบฟอร์มเคลื่อน แต่เมื่อปัจจุบันเทคโนโลยีในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นมาก มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเวอร์ชั่น Windows และ เวอร์ชั่น Microsoft Office เพื่อให้กาประมวลผลเร็วขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น เกิดปัญหาว่าแบบฟอร์มศาลที่ใช้กันปัจจุบัน เคลื่อน หรือ เพี้ยน โดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นกับ Windows 10 และ Microsoft Office 2016 หรือ 2013

 

ปัญหาฟอร์มเพี้ยน

ทำให้เกิดปัญหาฟอร์มเพี้ยน ซึ่งทางผู้เขียนเอง ได้หาแนวทางการแก้ปัญหาอยู่นาน ทั้งการลดเวอร์ชั่น (downgrade) กลับไปเป็น Windows 8 หรือ การลดเวอร์ชั่นของ Microsoft Office หรือลง font Sarabun กับพบว่าหาใช่วิธีการแก้ไขแต่อย่างใดไม่ ซึ่งผู้เขียนลงโปรแกรมใหม่ ถึง ๕ ครั้ง แต่ยังไม่พบสาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

ผู้เขียนและคณะกรรมการเทคโนโลยีสภาทนายความได้ปรึกษาหารือกันอยู่นาน จนพบสาเหตุที่แท้จริงว่า แบบฟอร์มศาลที่ทนายความทั่วประเทศใช้กัน แต่เดิมสร้างขึ้นด้วย Font ประเภท UPC ซึ่งเป็น Font ที่มีติดอยู่ใน Microsoft windows รุ่นเดิมหรือ Windows 7 ลงไปเท่านั้น ซึ่งในการประชุมมีการซักถามจนทราบว่าเป็นประเภท CodiaUpc และในช่องฟอร์มปัจจุบันเป็นประเภท Sarabun new Th หรือ Codia new

วิธีแก้ไข

ผู้เขียนและคณะกรรมการเทคโนโลยีสภาทนายความ ได้ทดลองย้ายFont ตระกูล UPC เดิมที่มีอยู่ใน Windows 7 มาใส่ใน Font Windows 10 พบว่าสามารถแก้ปัญหาได้ แบบฟอร์มศาล ไม่เกิดการเพี้ยนหรือการแตกแต่อย่างใด

วิธีทำ

1.คลิก Start–>Control Panel–>font

2.copy Font จาก Windows 7 มาใส่ใน Windows 10หากท่านใดยังไม่มีคลิกเพื่อดาว์นโหลด Font

3.ทดสอบการใช้งาน พบว่าสามารถใช้งานได้ปกติเรียบร้อยดีครับ

ขอขอบพระคุณทนายความทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ติดตามอ่านจนจบแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า ขอบพระคุณครับ

คณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศสภาทนายความฯ

 

 

Facebook Comments