Home ข่าวสารสภาทนายความ ร่วมหารือโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

ร่วมหารือโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ

2890

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพร้อมพินิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายนิพนธ์ จันทเวช กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ เป็นผู้แทนเข้าประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (ผบช.กมค.) พร้อมคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือการดำเนินงานในโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ เพื่อบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win).

Facebook Comments