Home ข่าวสารสภาทนายความ ชาวชุมชนวัดใหม่ยายมอญ ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

ชาวชุมชนวัดใหม่ยายมอญ ร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ

3003

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายศักดิ์ณรงค์ พวงศิริ คณะทำงานกลั่นกรอง/ทนายความอาสา, นางสาวณัฐวรรณ ทองคำ, นางสาวโสวลักษณ์ รักษาแก้ว ทนายความอาสา และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ ได้รับเรื่องจากชาวชุมชนวัดใหม่ยายมอญ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 54 ครัวเรือน จากกรณีถูกฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหาย ซึ่งในเบื้องต้นได้สอบข้อเท็จจริงตัวแทนกลุ่มชุมชน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

Facebook Comments