Home คดีแพ่ง สัญญาเงินกู้หาย ฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้หรือไม่

สัญญาเงินกู้หาย ฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้หรือไม่

23394

คำถาม

สัญญาเงินกู้หาย ฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้หรือไม่

คำตอบ

เคยมีคำพิพากษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1604/2536 วินิจฉัยไว้ดังนี้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินแล้วนำสืบว่าการยืมเงินมีมูลหนี้เดิมมาจากการซื้อขายรถยนต์ เป็นการสืบถึงที่มาแห่งหนี้โดยละเอียดว่าหนี้นั้นมีมูลมาอย่างไร ไม่เป็นการนำสืบนอกประเด็น เมื่อการยืมเงินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มีอยู่จริงและสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว เพียงแต่ขาดหลักฐานแห่งการกู้ยืม ตามกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับจำเลยที่ 1 เท่านั้น หนี้ดังกล่าวมีการจำนองเป็นประกัน เมื่อโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญายืมจึงย่อมบังคับเอากับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้จำนองได้ เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้อุทธรณ์ว่า การนำสืบถึงมูลหนี้เดิมของการยืมเป็นการสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข) แล้ว จำเลยที่ 2และที่ 3 จะยกขึ้นฎีกาไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249

สรุปกล่าวคือ กรณีที่หลักฐานการกุ้ยืมหาย ในกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมเคยมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ แต่ต่อมาหลักฐายดังกล่าวสูญหายไป ผู้ให้กู้มีสิทธินำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทนได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

 0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

Facebook Comments