Home ประกันภัย รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่

3114

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่

ตามสัญญาประกันภัยรถยนต์หมวดคุ้มครองรถสูญหายนั้น มีหลักว่าบริษัทประกันต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ที่เอาประกันสูญหาย โดยการถูก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์

แต่มีข้ออยกเว้นไม่คุ้มครอง คือ
หากรถยนต์ที่เอาประกันหายไปโดย ถูกยักยอกไปโดยผู้รับจำนำตามสัญญาจำนำ บริษัทประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ปัญหามีว่าการเอารถยนต์ไปจำนำกับบริษัทรับจำนำ ถือว่า ได้จำนำกับนิติบุคคล การจะยักยอกรถไป ต้องเป็นการกระทำการยักยอกโดยตัวกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น บริษัทประกันจึงไม่ต้องจ่ายกรณีรถถูกยักยอกไป

แต่ตามปัญหารถยนต์ถูกยักยอกไป โดยคนในบริษัทรับจำนำ ไม่ใช่เป็นตัวกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลนั้น
ดังนั้นเมื่อเป็นคนอื่นยักยอกรถยนต์ไป บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันที่นำรถไปจำนำนั้นเต็มจำนวนทุนเอาประกัน

สรุป จำนำกับใคร คนๆนั้นต้องเป็นผู้ยักยอก บริษัทประกันภัยถึงจะไม่จ่ายค่าสินไหม หากคนอื่นยักยอก ยังคงต้องจ่ายครับ

#หมวดคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้

ติดต่อทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments