Home ประกันภัย นำรถยนต์ไปแข่งแรลลี่ แล้วเกิดเหตุ บ.ประกันรับผิดชอบหรือไม่

นำรถยนต์ไปแข่งแรลลี่ แล้วเกิดเหตุ บ.ประกันรับผิดชอบหรือไม่

2625

นำรถยนต์ไปแข่งแรลลี่ แล้วเกิดเหตุ บ.ประกันรับผิดชอบหรือไม่

  • ในสัญญากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกข้อ 7.3 และหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ 8.3 เป็นข้อยกเว้นการใช้รถ คือ
  • ไม่คุ้มครองการใช้รถในการแข่งขันความเร็ว (แข่งกันสองคันขึ้นไปพร้อมๆกัน) ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากให้ความคุ้มครองจะไม่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันภัยรายอื่น เมื่อเกิดเหตุเพราะการแข่งขันความเร็ว บ.ประกันจะไม่คุ้มครอง เคลมไม่ได้
  • แต่กรณีการแข่งขันแรลลี่ ที่มิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันความเร็ว (แรลลี่ ปล่อยให้ขับไปทีละคัน ผ่านด่านต่างๆ) ไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าว
  • ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแข่งขันแรลลี่ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และตัวรถยนต์คันทำประกันเสียหาย ความเสียหายดังกล่าว จึงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ คือเคลมได้ครับ

สรุป นำรถไปแข่งแรลลี่ แล้วเกิดอุบัติเหตุ บ.ประกันภัย ต้องรับผิดชอบ เคลมได้ครับ

มีปัญหาคดีความ

ติดต่อทนายอธิป 091 712 7444

Facebook Comments