คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6737/2561

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ร้อง

พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 40 วรรค สาม (2) (ข)

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานหรือไม่ และหากยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่

การที่ ช. มาให้ถ้อยคำในชั้นพิจารณาของอนุญาโตตุลาการว่าไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทแต่ในคืนเกิดเหตุพนักงานสอบสวนขอร้องให้รับสารภาพเพื่อช่วยเหลือทายาทของผู้ตายให้เบิกเงินจากบริษัทประกันภัยได้นั้นอนุญาโตตุลาการไม่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนจะพูดขอร้อง ช. ต่อหน้าตัวแทนของบริษัทประกันภัย อีกทั้งการที่ตัวแทนบริษัทประกันภัยลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวเท่ากับยอมรับว่าบันทึกฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ช. จอดรถบนไหล่ทางในที่มืดมีแสงสว่างไม่เพียงพอจึงเป็นฝ่ายประมาท ส่วนประจักษ์พยานที่ไปให้ถ้อยคำในชั้นพิจารณาของอนุญาโตตุลาการว่าที่เกิดเหตุมีแสงสว่างเพียงพอมองเห็นได้ในระยะ 150 เมตร นั้น มีน้ำหนักน้อยกว่าไม่อาจหักล้างการยอมรับของ ช.ไ ด้การที่อนุญาโตตุลาการได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย แล้วนำมาชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานฝ่ายใดดีกว่ากัน และชี้ขาดว่า ช. เป็นฝ่ายประมาทฝ่ายเดียว ให้ผู้ร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้ตาย คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการย่อมไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดจึงไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
#การที่ตัวแทนบริษัทประกันภัย ลงลายมือชื่อในบันทึกของพนักงานสอบสวนเท่ากับยอมรับว่าบันทึกฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารที่ถูกต้องแล้ว ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
คดีนี้คนขับยอมรับในชั้นสอบสวนว่าประมาท แต่มาให้การในชั้นอนุญาโตฯว่า พนักงานสอบสวนขอร้องให้รับสารภาพเพื่อช่วยทายาทคนตาย โดยตนเองลงชื่อรับสารภาพไว้ต่อหน้าพนักงานสอบสวนและตัวแทนบริษัทประกันภัย คำให้การจึงฟังไม่ขึ้น ไม่อาจหักล้างคำรับสารภาพของตัวเองได้
#เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัวแทนประกันภัยมักจะไม่ยอมลงชื่อในบันทึกการเจรจาค่าสินไหมทดแทน #จนต้องลงไว้ว่าตัวแทนประกันภัยมาเจรจาแต่ไม่ลงชื่อไว้แทน

___________________________

(กฤษณี เยพิทักษ์-ณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล-รัถยา สัตยาบัน)
ศาลแพ่ง – นายก่อโชค บุตรชัยงาม
แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น พ.2427/2560

ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments